Neerlandica

In 2014 startte ik met de pre-master Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens deze pre-master werd er aandacht besteed aan zowel oude als moderne letterkunde. Tevens was er een eerste kennismaking met het literaire landschap in Nederland. Aansluitend volgde ik de master Nederlandse letterkunde en het literaire veld.

“In deze Master bestudeer je de Nederlandse literatuur uit verschillende perioden met gebruikmaking van actuele wetenschappelijke theorieën. Je verdiept niet alleen je kennis van de Nederlandse letterkunde, de literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap – bijvoorbeeld in colleges over ‘Literatuur en beeldcultuur’, ‘De column’ en ‘Jeugdliteratuur’, of in specialisatiecolleges moderne of oudere letterkunde,  maar je vergroot ook je inzicht in de dynamiek van het literaire en culturele veld. Je maakt verder kennis met verschillende spelers in het literaire bedrijf (uitgevers, critici, literair agenten) en bestudeert de rol en de invloed van verschillende literaire instituties, zoals de  CPNB, het Letterenfonds en Stichting Lezen. Tijdens de colleges onderzoek je aspecten van literaire socialisatie en besteed je aandacht aan empirisch lezersonderzoek” – Bron

Ik richtte me tijdens deze studie op de moderne letterkunde vanaf 1800 en schreef tijdens mijn afstuderen een scriptie over de hedendaagse historische roman in traditionele en postmoderne vorm. Mijn scriptie is hier te lezen:

Masterscriptie Stefanie Katzenbauer